The Digital Image Processing Team

Far out in the uncharted backwaters of the unfashionable end of the western spiral arm of the Galaxy lies a small unregarded yellow sun. Orbiting this at a distance of roughly ninety-two million miles is an utterly insignificant little blue-green planet whose ape-descended life forms are so amazingly primitive that they still think mobile phones with cameras are a pretty neat idea.

This planet has or rather had a problem, which was this: most of the mobile phones didn't have very good cameras, so the videos taken with them were of an awful quality. Many solutions were suggested for this problem, but most of these were largely concerned on the POCS method, which is odd because on the whole it wasn’t a very fast method. And so the problem remained; lots of the people were mean, and most of them were miserable, even the ones with very expensive mobile phones.

Many were increasingly of the opinion that they’d all made a big mistake in coming down from the trees in the first place. And some said that even the trees had been a bad move, and that no one should ever have left the oceans. And then, one Thursday, nearly two thousand years after one man had been nailed to a tree for saying how great it would be to be nice to people for a change, one girl sitting on her own in a small cafe in Rickmansworth suddenly realized what it was that had been going wrong all this time, and she finally knew how the world could be made a good and happy place. This time it was right, it would work, and no one would have to get nailed to anything.Sadly, however, before she could get to a phone to tell anyone about it, a terribly stupid catastrophe occurred, and the idea was lost forever.This is not her story.

Modified from "The Hitchhikers Guide To The Galaxy" by Douglas Adams

Серија предавања на проф. Хироја Фуџисаки

Во септември 2016 г. имавме особена чест да го пречекаме проф. Хироја Фуџисаки, професор емеритус на Универзитетот во Токио, Јапонија, еден од врвните светски истражувачи во областа на интонацијата. Во рамките на неговата посета професорот одржа серија од три предавања.

Првото предавање беше одржано на 21.09.2016 г. на затворањето на летната школа „Мултимедиски технологии“, со наслов „Интеракцијата меѓу психологијата, физиката и фонетиката во создавањето на тонски обележја во говорот на различни јазици“. Во него, професорот зборуваше за деталите околу начинот на кој се генерира интонацијата од различни аспекти и го претстави својот модел за интонација, познат како модел на Фуџисаки. Предавањето го следеа околу 25 присутни слушатели во Салата за конференции при ФЕИТ. Слајдовите од предавањето може да ги најдете овде.

Второто предавање проф. Фуџисаки го одржа на 22.09.2016 г. како пленарен предавач на Меѓународната конференција ЕТАИ 2016 организирана од Здружението за ЕТАИ и Факултетот за електротехника и информациски технологии на Универзитетот Св. „Кирил и Методиј“ – Скопје, Македонија. Во него под насловот „Принципи и дизајн на интелигентен систем за достава на академски информации преку говорен диалог човек-машина“, професорот зборуваше за неговите искуства добиени во рамките на голем научно-истражувачки проект кој тој го предводел во Јапонија. Слајдовите од ова предавање може да ги најдете овде.

Третото предавање „Проблеми и перспективи во процесирањето на говорни јазици“ беше организирано од здружените оддели ED/IM/SSC (електронски компоненти, инструментација и мерења, полупроводнички кола) и SP/EMB (процесирање на сигнали и инженерство во медицината и биологијата) од македонската секција на IEEE, а се одржа на 26.09.2016 г. во салата за состаноци на ФЕИТ. Во него беше презентиран концептот на „говорен јазик“ како контраст на терминот „пишан јазик“. Проф. Фуџисаки дополнително ја дефинира областа „Процесирање на говорни јазици” во која здружено се анализира говорот од аспект на сигнал и од аспект на код. Апстрактот од предавањето и кратката биографија на предавачот може да ги најдете овде, а слајдовите овде.

Серијата на предавања на проф. Фуџисаки во Македонија и Србија беа поддржани од Меѓународната асоцијација за говорна комуникација (ISCA) во која тој е Истакнат предавач за периодот 2016-2017, Здружението за ЕТАИ, како и здружените оддели ED/IM/SSC (електронски компоненти, инструментација и мерења, полупроводнички кола) и SP/EMB (процесирање на сигнали и инженерство во медицината и биологијата) од македонската секција на IEEE.

До следното видување,
Бранислав Геразов

Submitted by dipteam on Thu, 11/10/2016 - 08:46.

Летна школа - мултимедиски технологии 2016

Пријавете се на летната школа „Мултимедиски технологии“, која ќе се одржи во периодот 12.09.2016 - 16.09.2016.
Во програмата се опфатени предавања за дигитална обработка на звук, говор, слика и видео од страна на професори на ФЕИТ и популарни предавања за дигиталното креирање на мултимедиска содржина. Со летната школа имате можност за стекнување на вештини за обработка на сигнали со практична работа во Матлаб.

Летната школа е предвидено да има и натпреварувачки карактер, односно евалуација на успешноста на сработените проекти.
Со завршувањето на школата ви следуваат 1,5 ЕКТС кредити.

Пријавете се овде.

Погледнете ги темите на школата и предвидената задача овде.

Погледнете ја деталната програма на школата овде.

Image and video hosting by TinyPic

Submitted by dipteam on Tue, 09/06/2016 - 23:30.